Ambalaj sanayinde üretim arttı

11 ambalaj sanayiTürkiye Ambalaj Sanayi, bir önceki yıl tüm dallarda üretim miktarını 6 milyon ton ve toplam cirosunu ise 12 milyar dolar olarak gerçekleştirerek, 2010 yılına göre üretim miktarını yüzde 8, cirosunu da yüzde 14 arttırdı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin hazırladığı “2012 Türkiye Ambalaj Sanayi Raporu’na” göre, Türkiye’de son yıllarda gelişme eğilimi gösteren sanayi dallarında üretilen çeşitli tarım ve gıda ürünleri ile diğer gıda dışı ürünlerin amaca yönelik pazarlanmasında ambalaj önemli bir yer tutuyor.

Kişi başına düşen ambalaj tüketiminin bir yaşam standardı göstergesi olduğu bildirilen raporda, 2010 yılında kişi başı ambalaj tüketiminin, Kuzey Amerika’da 350-400 dolar, Kanada’da 250-300 dolar, Batı Avrupa ve Japonya’da ise 550 dolar olduğu kaydedildi.

Türkiye’de ambalaj tüketimi 2010 yılında kişi başına 140 dolar iken, 2011 yılında 160 dolar seviyesinde oldu. Rapora göre Türkiye’nin kişi başına ambalaj tüketiminin 2023 yılında 300 dolar olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.