Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi 1 Kısım

Dünyada ve Türkiye’de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler iş sağlığı ve güvenliği konusunu gündeme getiriyor. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisi olarak tanımlanabilecek iş sağlığı ve güvenliği yasalarla teminat altına alınıyor.

Ankara İş Sağlığı ve Güvenliği Akademisi 1. Bölüm

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.