Bunları Biliyor Muyuz?

 

Kompozit ambalaj atıklarının geri dönüşümünden, karton koliler, yalıtım malzemeleri ve mobilya gibi ürünler üretilir.

Duş süresinin bir dakika bile azaltılması yaklaşık 5 ton su tasarrufu sağlıyor.

1 litre atık yağ 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor… Evsel su kirliliğinin % 25’i de atık yağlardan kaynaklanıyor.

Dünya enerjisinin yüzde 1’ini Türkiye tüketiyor.

Bir televizyonun tüpü yaklaşık 2-4 kg kuşun ihtiva eder. Bir bilgisayar ekranı, ağırlığının %4-6’sı kadar kurşun içerir.

10gr kurşun 25.000 ton toprak kirletmekte ve 200.000 litre suyu kullanılmaz hale getirmektedir.

1 florasanın içerisinde bulunan civa 30.000 litre suyu tamamen kullanılmaz duruma sokar.

enerji

Pillerin sadece yüzde 3’ü geri kazanılıyor. Türkiye’de yılda 2,5- 3 milyon tona yakın tehlikeli atık oluşuyor. Bunun ancak 100 bin tonu bertaraf edilebiliyor.

pil-atik

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.