Category: FAYDALI

Resmi Kurumlar ve Dernekler

Bakanlıklar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı   Dernekler: AKÜDER Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği, İstanbul ASD          Ambalaj Sanayicileri Derneği, İstanbul ÇEVKO    Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı, İstanbul ÇEVLAB Çevre Laboratuvarları Derneği, Ankara GEKSANDER Geri Kazanım Sanayicileri Derneği, Ankara PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği, İstanbul PAGEV    Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, […]

Read more ›