‘Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ‘Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü’ kamu spotu ile kamuoyunda enerji verimliliği konusundaki farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.

Türkiye’de Enerji Verimli Ürünlerin Piyasa Dönüşümü Projesi’nin amacı; enerji verimliliği yüksek elektrikli ev aletlerinin piyasadaki satışını arttırmak ve eski ve verimsiz ürünlerin enerji verimliliği yüksek olan yenileri ile değiştirilmesini hızlandırmak suretiyle, Türkiye’de konutlardaki elektrik enerjisi tüketimini ve bu tüketimden kaynaklanan sera gazı salınımlarını azaltmaktır. Proje; Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) finansal desteği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), proje kapsamında finans sağlayıcı kuruluş olan Küresel Çevre Fonu’nun (GEF) uygulayıcı kuruluşudur.

Daha fazla bilgi için: http://www.evudp.net/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.