Gensed

Dünya, enerjide 6 milyon Mwh kurulu güce sahip bunun dörtte birini yani 1.5 milyon Mwh’ini yenilenbilir enerji kaynakları oluşturuyor. Türkiye dünyanın gerisinde kalmıyor, bu doğrultuda atılan adımlarda GENSED önemli bir misyon üstleniyor.

Derneğin potansiyelini ve iş gücünü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik ile konuşuyoruz.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.