İzoneks Yalıtım 2

Küresel ölçekte enerji fiyatlarının seyri dolayısı ile ülkemizde doğal gaz başta olmak üzere yakıt fiyatlarındaki artış, ısı yalıtımını keyfiyetten çıkarıp zorunluluk haline getiriyor. Yalıtım uygulamaları, maddi kazancın yanı sıra, güvenlik anlamı da taşıyor. Konya Merkezli İzoneks İnşaata gidiyor, sistemin kolay uygulanabilirliği ve kalitesiyle standart uygulamalara nazaran avantajlarını en yetkili isimlerle konuşuyoruz.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.