Osgbmed – İsgdem

İş kazaları, meslek hastalıkları ve ölümlerde ülkemiz ne yazık ki dünya liginde ilk sıralarda yer alıyor. bunu önlemeye yönelik 6331 sayılı kanun Ocak 2013 itibariyle kademeli olarak yürürlüğe girdi.

Bu doğrultuda iş sağlığı güvenliği uzmanlığı dünyanın en önemli mesleklerinden bir haline geldi. İşte bu platformun sesi olmak hedefiyle yola çıkan İsgdem, bir internet televizyonu kuruyor. OSGBMED adını taşıyan platformda yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra haberler ve sektörle ilgili gelişmeler de iş güvenliği uzmanlarına duyurulmuş olacak.

Osgbmed - İsgdem

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.